Skip to main content

Träningsklienter

Bli träningsklient

Våra studerande som är under utbildning till Certifierade Stressterapeuter eller Certifierade Anhörigterapeuter söker träningsklienter för samtal.

Samtalen är konfidentiella och sker digitalt. För att bli träningsklient behöver du ha fyllt 18 år. Första 3 samtalen är fria. Kostnaden för följande samtal är 400 kr för 60 min och arvodet betalas direkt till den studerande.

Mejla en intresseanmälan till info@confidencaacademy.se så matchar vi dig med en av våra studerande.

Tid: 60 minuter
Kostnad: 3 fria samtal sedan 400 kr inkl moms för privatpersoner
Ålder: Du måste ha fyllt 18 år

Samtalet är digitalt.

Intresseanmälan

Conficenca Academy

Våra kurser och utbildningar 2023

Onlinekurser

Våra onlinekurser är självhjälpskurser inom personlig utveckling och motivation där du får enkla och konkreta verktyg som du kan börja använda direkt.

Våra kurser utgår ifrån vetenskapligt förankrade metoder och modeller som ger dig möjlighet till fördjupad kunskap om dig själv och hur kan bryta dig loss för negativa mönster. Du tar kursen helt i din egen takt och på tider som passar dig.

Distansutbildningar

Vi erbjuder yrkesutbildningar för dig som vill vägleda andra till att utvecklas och göra långsiktiga och hållbara förändringar i livet.  Utbildningen är interaktiv vilket innebär att vi kombinerar olika vetenskapligt förankrade teorier.

Innehållet anpassas utifrån aktuell forskning och utveckling. Teoretiska studier kombineras med praktiska gruppövningar, egenarbete och handledningssamtal.