Skip to main content

Onlinekurs

Onlinekurs

ACT 1 - Grundkurs

Pris: 1,995 kr inkl moms

Grundkurs för dig som vill ha användbara verktyg i din yrkesroll eller för dig som själv vill utvecklas med hjälp av ACT.  Under denna grundkurs får du lära dig basen i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som behandlingsmodell.

Teori varvas med skrivövningar.

Boka kurs via vår partner Cursio

Denna digitala grundkurs är för dig som vill ha användbara verktyg i din yrkesroll eller för dig som själv vill utvecklas med hjälp av ACT.  Under denna grundkurs får du lära dig basen i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som behandlingsmodell.
Teori varvas med skrivövningar.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kallas ibland för tredje vågens KBT och är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. ACT används som psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma.

Kursen innehåller bland annat följande delar:

 • Kognitiv defusion
 • Acceptans
 • Kontakt med nuet
 • Observerande jag
 • Värderad riktning
 • Ändamålsenligt handlande

Tidsåtgång: Du jobbar givetvis med kursen i din egen takt. För att få ut maximalt av kursen och få tid för övningar och reflektion, så rekommenderar vi dock att du avsätter 1-2 dagar.

Onlinekurs

Fördjupningskurs i ACT

Pris: 1,995 kr inkl moms

Denna kurs är avsedd för dig som redan har grundläggande kunskaper och erfarenhet av ACT och vill fördjupa din förståelse och tillämpning av den terapeutiska metodiken.

Boka kurs via vår partner Cursio

ACT är en flexibel och pragmatisk behandlingsmodell som hjälper individer att skapa ett rikt och meningsfullt liv, trots de utmaningar och svårigheter de kan möta.

Under kursen kommer vi att utforska och fördjupa oss inom ACT:s centrala principer och verktyg. Vi kommer att ta oss an mer avancerade koncept och tekniker för att hjälpa dig att öka din psykologiska flexibilitet och kunna leva i enlighet med dina värden.

Genom teoridelar och egna skrivövningar så kommer du att få möjlighet  att reflektera över din egen personliga och professionella utveckling samt hur du kan integrera ACT i din vardag och i ditt arbete på ett mer avancerat sätt.

Onlinekurs

Grundkurs i stresshantering

Pris: 795 kr inkl moms

Har du upplevt att du fastnat i negativa stressmönster och vill ha hjälp att komma vidare? Eller är du kanske intresserad av att hjälpa andra hantera och förebygga stress?

Under denna kurs i stresshantering får du ta del av konkreta verktyg och metoder för att hantera och förebygga stress. Dessa verktyg är förankrade i KBT, ACT och Mindfulness.

Boka kurs via vår partner Cursio

Under kursen kommer vi titta närmare på vad stress är och hur den påverkar kroppen och psyket. Du kommer att få bättre förståelse för kroppens varningssignaler och få kunskap i hur du guidar dig själv ut ur stress. Du får även lära dig finna en bättre balans mellan arbete-, fritid- och privatliv.

Kursen innehåller bland annat:

 • Vad händer i hjärnan och kroppen vid stress
 • Förstå och lyssna på kroppens signaler
 • Hur tankar, känslor och beteenden påverkas av stress
 • Bryta negativa mönster
 • Hantera livspusslet och skapa balans
 • Praktiska verktyg för återhämtning

Tidsåtgång: Du jobbar givetvis med kursen i din egen takt. För att få ut maximalt av kursen och få tid för övningar och reflektion, så rekommenderar vi dock att du avsätter 1-2 dagar.

Vi på Confidenca Academy som ligger bakom den här kursen är utbildade och erfarna Psykoterapeuter, Samtalsterapeuter och Beteendevetare med lång och gedigen erfarenhet. Vi arbetar dagligen med att hjälpa klienter med stressrelaterade problem. I denna kursen har vi samlat våra bästa verktyg. Så varmt välkommen till kursen!

En onlinekurs är den smidigaste inlärningsformen då du kan ta del av kursen när, var och hur du vill. Det enda du behöver är internetuppkoppling samt en smartphone, läsplatta eller dator. Vi guidar dig igenom kursen och innehållet bestående av videos, texter, bilder, skärminspelningar, ljudfiler och skrivuppgifter.

Genom kursens innehållsförteckning kan deltagaren lätt hoppa från avsnitt till avsnitt, föra anteckningar och gå tillbaka och ta del av informationen igen.

Har du problem med att genomföra ditt köp, var vänlig kontakta Coursios support på: support@coursio.com.

Onlinekurs

Hantera ångest och oro

Pris: 595 kr inkl moms

Under den här kursen kommer du få kunskap om hur ångest och oro uppstår och hur kroppen och psyket påverkas. Du kommer också få konkreta verktyg för hur du guidar dig själv ut ur ångest och blir mer medvetet närvarande i vardagen.

Boka kurs via vår partner Cursio

Under den här kursen kommer du få kunskap om hur ångest och oro uppstår och hur kroppen och psyket påverkas. Du kommer också få konkreta verktyg för hur du guidar dig själv ut ur ångest och blir mer medvetet närvarande i vardagen. Dessa verktyg är förankrade i KBT, ACT och Mindfulness.

Teori varvas med skrivövningar och avslappningsövningar.

Tidsåtgång: Du jobbar givetvis med kursen i din egen takt. För att få ut maximalt av kursen och få tid för övningar och reflektion, så rekommenderar vi dock att du avsätter 1 dag.

Kursen innehåller bland annat:

 • Vad händer i hjärnan och kroppen vid ångest
 • Kamp- och flyktsystemet
 • Komma ur undvikande och negativa tankemönster
 • Konkreta verktyg för att bli fri från ångest och oro
 • Självmedkänsla
 • Acceptans
 •  Vägledda andnings- och avslappningsövningar
Vi på Confidenca Academy som ligger bakom den här kursen är utbildade och erfarna Psykoterapeuter, Samtalsterapeuter och Beteendevetare med lång och gedigen erfarenhet. Vi använder själva dessa metoder och verktyg dagligen i vår yrkesroll som terapeuter och vet att de fungerar! Så varmt välkommen till kursen!

Onlinekurs

Meditationsövningar för nybörjare

Pris: 395 kr inkl moms

Är du  nyfiken på meditation och vill ha verktyg för återhämtning och avslappning?Då är detta är en kurs för dig!

I den här kortkursen så kommer du få hjälp att komma i gång och meditera på ett enkelt och naturligt sätt  genom enkla guidade meditationer och andningsövningar.

Boka kurs via vår partner Cursio

Onlinekurs

Mindful Eating

Pris: 595 kr inkl moms

Den här kursen är till för dig som vill undersöka ditt förhållningssätt till mat och ätande.

Du kommer få lära känna dina behov, lyssna på din kropps mentala och fysiska signaler. Detta för att du ska kunna må så gott du kan utifrån dina egna förutsättningar.

Boka kurs via vår partner Cursio

Mindful eating är ett sätt att förhålla sig till sitt ätande. Det är alltså inte någon bantningsteknik eller diet. Det är värt att komma ihåg. När du får ett annorlunda sätt att se på din kropp och ditt beteende kan du också hitta en mera hälsosam syn på dig själv.

Övningarna är till för att du ska träna dig på att bryta negativa tankar och mönster. Du får också verktyg till att ta till dig ett nytt och mera hälsosamt ätande.

Tidsåtgång: Du jobbar givetvis med kursen i din egen takt. För att få ut maximalt av kursen och få tid för övningar och reflektion, så rekommenderar vi dock att du avsätter 1 dag.

Vi på Confidenca Academy som ligger bakom den här kursen är utbildade och erfarna Psykoterapeuter, Samtalsterapeuter, mindfulnessinstruktörer och Beteendevetare med lång och gedigen erfarenhet.

Conficenca Academy

Våra kurser och utbildningar

Onlinekurser

Våra onlinekurser är självhjälpskurser inom personlig utveckling och motivation där du får enkla och konkreta verktyg som du kan börja använda direkt.

Våra kurser utgår ifrån vetenskapligt förankrade metoder och modeller som ger dig möjlighet till fördjupad kunskap om dig själv och hur kan bryta dig loss för negativa mönster. Du tar kursen helt i din egen takt och på tider som passar dig.

Distansutbildningar

Vi erbjuder yrkesutbildningar för dig som vill vägleda andra till att utvecklas och göra långsiktiga och hållbara förändringar i livet.  Utbildningen är interaktiv vilket innebär att vi kombinerar olika vetenskapligt förankrade teorier.

Innehållet anpassas utifrån aktuell forskning och utveckling. Teoretiska studier kombineras med praktiska gruppövningar, egenarbete och handledningssamtal.