Om Confidenca Academy

Confidenca Academy erbjuder utbildningar och kurser inom personlig utveckling och ledarskap för dig som vill utveckla dig själv och dina relationer eller för dig som vill hjälpa andra utvecklas.

Våra utbildningar utgår från ett integrativt förhållningssätt och vetenskapligt förankrade metoder och modeller. Innehållet anpassas utifrån aktuell forskning och utveckling. Utbildningar och kurser bedrivs i dagsläget på distans. Våra erfarna handledare fungerar som stöd genom hela utbildningen.

Josefine Josefsson

Beteendevetare, Certifierad Transaktionsanaytiker, Samtalsterapeut och Mindfulnessinstruktör

Pia Marie Keanius

Socionom, Legitimerad Psykoterapeut och Familjecoach

Ingela Gullberg

Livs- och Karriärcoach, Samtalsterapeut, Certifierad Mcog-coach, Sorgterapeut och Mindfulnessinstruktör

Är du redo att utvecklas

TILLSAMMANS MED OSS PÅ CONFIDENCA ACADEMY?