Skip to main content

Om företaget

Välkommen till

Confidenca Academy

Confidenca Academy erbjuder utbildningar och kurser inom personlig utveckling och ledarskap för dig som vill utveckla dig själv och dina relationer eller för dig som vill hjälpa andra utvecklas. Vi som är kursledare har lång erfarenhet av att arbeta med människor och det är också något vi brinner för. Vi är utbildade beteendevetare, psykoterapeuter, samtalsterapeuter, coacher och mindfulnessinstruktörer.

Våra kurser utgår från ett integrativt förhållningssätt och vi använder oss av vetenskapligt förankrade metoder och modeller. Innehållet i kurserna anpassas utifrån aktuell forskning och utveckling.

Confidenca Academy är en del av Confidenca, som erbjuder samtal och stresshantering. Confidenca ingår i ett större nätverk av handplockade specialister inom psykoterapi, stressterapi, coaching och hälsoterapi.

Vårt team på Confidenca

Vi finns på Triewaldsgränd 2

i Gamla Stan, Stockholm

Vårt team

Josefine Josefsson

Beteendevetare, Samtalsterapeut, Certifierad Transaktionsanalytiker med psykoterapeutisk inriktning (CTA) samt Mindfulnessinstruktör.

Josefine hjälper dig att bryta negativa mönster och se nya möjligheter och vägar framåt genom  stresscoaching, samtalsterapi och parterapi.

Genom våra samtal får du självinsikt, hjälpmedel och nycklar att utvecklas. I terapin använder jag bland annat KBT, ACT och Transaktionsananlys. Detta är terapiformer där man snabbt kan komma fram till positiva förändringar genom att använda enkla metoder, system och modeller. Förändringsarbete sker alltid utifrån ett samförstånd med dig som klient om vilket mål som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas.

Vi börjar med att kartlägga din nuvarande livs- och arbetssituation. Utifrån det sätter vi mål och skapar vi en handlingsplan som passar för dig.

Kontakt och tidsbokning

Ingela Gullberg

Livs- och karriärcoach, Samtalsterapeut, Certifierad Mcog-coach, Sorgterapeut och Mindfulnessinstruktör.

Ingela arbetar som coach och terapeut och har förutom karriär/livscoaching en inriktning mot stress, mindfulness och sorgbearbetning. Jag har föreläsningar och workshops som handlar om livspusslet och om att hitta sin balans för att kunna må så gott man kan.

Styrkan att ha många års erfarenhet från näringslivet, olika branscher och befattningar gör att jag kan vara flexibel i mina uppdrag. Att arbeta med hållbart företagande både för individ och organisation är något jag brinner för. Jag har under många år utbildat hon stress-och friskvårdsterapeuter och coacher.

Kontakt och tidsbokning

Pia Marie Keanius

Socionom, Legitimerad Psykoterapeut, Gestaltterapeut och Familjecoach.

Pia Marie är Socionom, Gestaltpsykoterapeut, handledare i kvalificerat socialt arbete samt Legitimerad Psykoterapeut med psykodynamisk och relationell inriktning.

Tillsammans kan vi mötas och skapa ett kreativt rum för reflektion, sammanhang, mening och existens! Jag arbetar gärna fokuserat, aktivt och integrativt och mitt arbetsrum är både fysiskt och virtuellt. Det viktiga är att vi tillsammans skapar ett verkligt mellanmänskligt möte.

Vi möts tillsammans kring dina reflektioner och funderingar kring liv och existens. Vi ser hur din historia påverkar din nutid, söker och skapar användbara strategier och fokus för självomsorg och utveckling utifrån dina personliga behov. Med hjälp av detta skapar vi insikt kring hindrade mönster och skapar flexibilitet i tanke och handling.

Kontakt och tidsbokning

Lina Åhlander

Certifierad Stressterapeut, Friskvårdsmassör samt Mindfulnessinstruktör

Lina brinner för att hjälpa människor med helhetshälsa och välmående. Hon hjälper dig att identifiera och komma ur negativa stressmönster genom stresscoaching och stressterapi.

Vi börjar med att kartlägga din nuvarande livs- och arbetssituation. Utifrån det sätter vi mål och skapar vi en handlingsplan som passar för dig. I mitt terapiarbete använder jag mig av välkända metoder som exempelvis Acceptance and Comittment Therapy (ACT) och mindfulness.

Kontakt och tidsbokning

Riitta Vikström

Cert. Anhörigterapeut och Cert. Stressterapeut

I mitt terapiarbete använder jag mig av metoder som ACT, Mindfulness, TA, Gestaltterapi och sorgbearbetning.

I samtalen vill jag hjälpa dig att få djupare förståelse för händelser ur din uppväxt som kan vara bidragande orsak till problem, begränsningar och energiförluster som vuxen.

Vi kartlägger tillsammans din stress, obalanser, mående och mål för en bättre framtid.

Kontakt och tidsbokning

Kontakt och intresseanmälan

Utbildning certifiering

2-4 terminer

Gör intresseanmälan till någon av våra utbildningar genom att fylla i nedanstående formulär.

Samtal och

uppdragsutbildningar

Kontakta oss för mer information och anmälan genom att fylla in nedanstående formulär.