Skip to main content

Privatpersoner

Samtalsterapi

Genom samtal får du självinsikt, hjälpmedel och nycklar att utvecklas. I terapin använder vi bland annat KBT, ACT och Transaktionsananlys. Detta är terapiformer där man snabbt kan komma fram till positiva förändringar genom att använda enkla metoder, system och modeller. Förändringsarbete sker alltid utifrån ett samförstånd med klienten om vilket mål som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas.

Vi börjar med att kartlägga din nuvarande livs- och arbetssituation. Utifrån det sätter vi mål och skapar vi en handlingsplan som passar för dig. Samtalen sker självklart under sekretess.

Tid: 60 minuter
Kostnad: 1,200 kr inkl.moms för privatpersoner
1,200 kr exkl. moms för företag.

Samtalet erbjuds även via Zoom.

Kontakt och tidsbokning

Stresscoaching

I stresscoaching varvas avslappningsövningar och mindfulnessverktyg med coachande samtal. Vi börjar med att kartlägga din nuvarande livs- och arbetssituation.

Utifrån kartläggningen sätter vi sedan mål och skapar vi en handlingsplan som passar för dig. Samtalen sker självklart under sekretess.

Tid: 45 minuter
Kostnad: 900 kr inkl.moms för privatpersoner
900 kr exkl. moms för företag.

Samtalet erbjuds även via Zoom.

Kontakt och tidsbokning

Stresshanteringspaket

Ett individuellt samtalspaket på 5 ggr som ger möjlighet att se och förstå och bryta negativa mönster man kan ha hamnat i. Här får man handfasta verktyg för stresshantering och återhämtning.

Samtal nr 1 Kartläggning
Tillsammans börjar vi med att kartlägga nuvarande livs- och arbetssituation. Utifrån det sätter vi sedan förändringsmål och skapar en handlingsplan.

Samtal nr 2-4 Verktyg
Vi använder enkla konkreta KBT/ACT modeller för att identifiera, förstå och bryta återkommande tanke-, känslo- och beteendemönster och komma till positiva förändringar. Här ges konkreta och personligt anpassade verktyg för att behålla balansen i vardagen. Exempelvis andnings- och avslappningsövningar, sömnverktyg, kost och motions råd samt verktyg för mindfulness och mentalträning osv.

Samtal nr 5 – Avslutning
Under det sista samtalet tittar vi på genomförda förändringar och resultat utifrån uppsatta mål. Vi identifierar eventuella risker och behov framåt samt lägger upp en plan för fortsatt stressförebyggande arbete på egen hand.

Tid: 45 minuter/samtal
Kostnad: 4.000 kr inkl.moms för privatpersoner
4.000 kr exkl. moms för företag.

Samtalet erbjuds även via Zoom.

Kontakt och tidsbokning

Conficenca Academy

Våra kurser och utbildningar 2023

Onlinekurser

Våra onlinekurser är självhjälpskurser inom personlig utveckling och motivation där du får enkla och konkreta verktyg som du kan börja använda direkt.

Våra kurser utgår ifrån vetenskapligt förankrade metoder och modeller som ger dig möjlighet till fördjupad kunskap om dig själv och hur kan bryta dig loss för negativa mönster. Du tar kursen helt i din egen takt och på tider som passar dig.

Distansutbildningar

Vi erbjuder yrkesutbildningar för dig som vill vägleda andra till att utvecklas och göra långsiktiga och hållbara förändringar i livet.  Utbildningen är interaktiv vilket innebär att vi kombinerar olika vetenskapligt förankrade teorier.

Innehållet anpassas utifrån aktuell forskning och utveckling. Teoretiska studier kombineras med praktiska gruppövningar, egenarbete och handledningssamtal.