Skip to main content

Företag

Samtalsstöd

för företag

Förebyggande och stärkande samtal när medarbetare upplever stress eller problem som kan påverka arbetsförmågan eller den allmänna hälsan, oavsett om problemen är privata eller arbetsrelaterade.

Självklart sker samtalet under sekretess.

Tid: 60 minuter
Kostnad: 1,200 kr + moms

Kontakt och tidsbokning

Stresshantering

och stresscoaching

för företag

Stressymptom må likna varandra, men orsakerna är alltid en individuell mix av privat och professionellt, kroppsligt och själsligt.

I stresscoaching varvas avslappningsövningar och mindfulnessverktyg med coachande samtal. Här får man också handfasta verktyg för stresshantering och återhämtning.

Tid: 45 minuter
Kostnad: 1,100 kr + moms

Samtalet erbjuds även via Zoom.

Kontakt och tidsbokning

Stresshanteringspaket

för företag

Ett individuellt samtalspaket på 5 ggr som ger möjlighet att se och förstå och bryta negativa mönster man kan ha hamnat i. Här får man handfasta verktyg för stresshantering och återhämtning.

Samtal nr 1 Kartläggning
Tillsammans börjar vi med att kartlägga nuvarande livs- och arbetssituation. Utifrån det sätter vi sedan förändringsmål och skapar en handlingsplan.

Samtal nr 2-4 Verktyg
Vi använder enkla konkreta KBT/ACT modeller för att identifiera, förstå och bryta återkommande tanke-, känslo- och beteendemönster och komma till positiva förändringar. Här ges konkreta och personligt anpassade verktyg för att behålla balansen i vardagen. Exempelvis andnings- och avslappningsövningar, sömnverktyg, kost och motions råd samt verktyg för mindfulness och mentalträning osv.

Samtal nr 5 – Avslutning
Under det sista samtalet tittar vi på genomförda förändringar och resultat utifrån uppsatta mål. Vi identifierar eventuella risker och behov framåt samt lägger upp en plan för fortsatt stressförebyggande arbete på egen hand.

Tid: 45 minuter/samtal
Kostnad: 5,000 kr + moms

Samtalet erbjuds även via Zoom.

Kontakt och tidsbokning

Conficenca Academy

Våra kurser och utbildningar 2023

Onlinekurser

Våra onlinekurser är självhjälpskurser inom personlig utveckling och motivation där du får enkla och konkreta verktyg som du kan börja använda direkt.

Våra kurser utgår ifrån vetenskapligt förankrade metoder och modeller som ger dig möjlighet till fördjupad kunskap om dig själv och hur kan bryta dig loss för negativa mönster. Du tar kursen helt i din egen takt och på tider som passar dig.

Distansutbildningar

Vi erbjuder yrkesutbildningar för dig som vill vägleda andra till att utvecklas och göra långsiktiga och hållbara förändringar i livet.  Utbildningen är interaktiv vilket innebär att vi kombinerar olika vetenskapligt förankrade teorier.

Innehållet anpassas utifrån aktuell forskning och utveckling. Teoretiska studier kombineras med praktiska gruppövningar, egenarbete och handledningssamtal.