Skip to main content

Avbokning och ångerrätt

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att köpet av utbildningen gjordes. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt. Återbetalning för utbildning sker inom 30 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att avboka till oss via e-post info@confidencaacademy.se.

Som avbokningsdag räknas det datum då vi via mail mottar din avbokning. Avbokning behöver ske innan påbörjad kursstart.

Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras hela utbildningskostnaden för innevarande och nästkommande termin.

Om vi tvingas ställa in en utbildning före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi behöver ställa in en utbildning som får för få anmälda deltagare. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Om du anser att utbildningen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera detta genom att maila oss på info@confidencaacademy.se.

Vid reklamation tillämpar vi de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen.