WORKSHOPS

Stresskunskap för arbetsgruppen

Under denna workshop får arbetsgruppen kunskaper och konkreta verktyg för att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen. Teori varvas med enklare övningar.

Stresskunskap för chefer

Hur kan du som chef hantera både din egen och medarbetarnas stress? Under denna workshop får chefsgruppen kunskaper och konkreta verktyg för att förebygga stress och hantera stressade medarbetare. Teori varvas med diskussion och praktiska övningar.

Mindfulness för företag

Under den här workshopen får teamet kunskaper om att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen. Teori varvas med övningar och gruppdiskussioner.

Ur innehållet:
Att vara här och nu
Acceptans
Att hantera tankar och känslor
Omfokusera och skapa nya mönster
Tekniker för att undvika stress på arbetsplatsen
Praktiska mindfulnessövningar

Tid: Halvdag

VI HJÄLPER DIG HITTA

TILLBAKA TILL DIG SJÄLV