Mindful eating

595 kr inkl moms

Den här kursen är till för dig som vill undersöka ditt förhållningssätt till mat och ätande.

Du kommer få lära känna dina behov, lyssna på din kropps mentala och fysiska signaler. Detta för att du ska kunna må så gott du kan utifrån dina egna förutsättningar.

Kategori:

Beskrivning

Mindful eating är ett sätt att förhålla sig till sitt ätande. Det är alltså inte någon bantningsteknik eller diet. Det är värt att komma ihåg. När du får ett annorlunda sätt att se på din kropp och ditt beteende kan du också hitta en mera hälsosam syn på dig själv. Övningarna är till för att du ska träna dig på att bryta negativa tankar och mönster. Du får också verktyg till att ta till dig ett nytt och mera hälsosamt ätande. Vi på Confidenca Academy som ligger bakom den här kursen är utbildade och erfarna Psykoterapeuter, Samtalsterapeuter, Mindfulnessinstruktörer och Beteendevetare med lång och gedigen erfarenhet.

Varmt välkommen till kursen! En onlinekurs är den smidigaste inlärningsformen då du kan ta del av kursen när, var och hur du vill. Det enda du behöver är internetuppkoppling samt en smartphone, läsplatta eller dator. Vi guidar dig igenom kursen och innehållet bestående av videos, texter, bilder, skärminspelningar, ljudfiler och skrivuppgifter. Genom kursens innehållsförteckning kan deltagaren lätt hoppa från avsnitt till avsnitt, föra anteckningar och gå tillbaka och ta del av informationen igen.

Datum: Kurs tillgänglig för 3 månader.

Avbokning och ångerrätt: Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att köpet av kursen gjordes. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt. Återbetalning för kurs sker inom 30 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att avboka till oss via e-post info@confidencaacademy.se
Som avbokningsdag räknas det datum då vi via mail mottar din avbokning. Avbokning behöver ske innan påbörjad kursstart.

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi behöver ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Om du anser att kursen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att maila oss på info@confidencaacademy.se Vid reklamation tillämpar vi de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen.