ACT 1 – Grundkurs

1,995 kr inkl moms

Denna grundkurs är för dig som vill ha användbara verktyg i din yrkesroll eller för dig som själv vill utvecklas med hjälp av ACT.  Under denna grundkurs får du lära dig basen i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som behandlingsmodell.
Teori varvas med skrivövningar.

Kategori:

Beskrivning

Denna digitala grundkurs är för dig som vill ha användbara verktyg i din yrkesroll eller för dig som själv vill utvecklas med hjälp av ACT.  Under denna grundkurs får du lära dig basen i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som behandlingsmodell.
Teori varvas med skrivövningar.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) kallas ibland för tredje vågens KBT och är en form av beteendeterapi som blivit allt mer populär på senare år. ACT används som psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma.

Kursen innehåller bland annat följande delar:
• Kognitiv defusion
• Acceptans
• Kontakt med nuet
• Observerande jag
• Värderad riktning
• Ändamålsenligt handlande