Ärvda familjemönster och anknytning

1,900 kr inklusive moms

Vill du förstå din familj bättre?
Är du nyfiken på hur din familjs historia faktiskt påverkar dig idag?

Omfattning: 1 dag 
Tid:
kl 10:00-15:00
Kurslitteratur:
Digitalt kursmaterial ingår i utbildningskostnaden.
Kursen sker i dagsläget digitalt via Zoom.

Denna kurs hålls löpande.

Kategori:

Beskrivning

Vill du förstå din familj bättre?
Är du nyfiken på hur din familjs historia faktiskt påverkar dig idag?

Under denna distanskurs i Familjemönster utgår vi ifrån Bowens, Bowlby och Bernes teorier
om Genogram, Anknytning & Livsmönster.  Om hur familjen formar oss till dem vi är. Du kommer också få på prova på att rita upp en släktkarta och på det sättet  få förståelse för vad som ligger bakom beteende- och relationsmönster i din familj.

Undervisningen sker via Zoom.

Avbokning och ångerrätt: Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att köpet av kursen gjordes. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt. Återbetalning för kurs sker inom 30 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett tydligt meddelande om ditt beslut att avboka till oss via e-post info@confidencaacademy.se
Som avbokningsdag räknas det datum då vi via mail mottar din avbokning. Avbokning behöver ske innan påbörjad kursstart.

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detta gäller exempelvis om vi behöver ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Om du anser att kursen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att maila oss på info@confidencaacademy.se Vid reklamation tillämpar vi de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen.

“För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.