Träningsklienter Page

Träningsklienter Bli träningsklient Våra studerande som är under utbildning till Certifierade Stressterapeuter eller Certifierade Anhörigterapeuter söker träningsklienter för samtal. Samtalen är konfidentiella och sker digitalt....

Hur ser din livsbalans ut? Blog Post

Att balansera ihop livets alla delar med arbete, familj och annat som man tycker är viktigt i livet, är inte lätt. Obalans gör att vi…

Är du utsatt för psykologiska spel? Blog Post

Alla spelar vi psykologiska spel med varandra då och då. Spel är ett omedvetet och manipulerande sätt att kommunicera, som innehåller dolda budskap. Även om…