Skip to main content
Aktuellt

Jag har ju allt, varför känns det då så tomt?

Inlagt av 17 februari, 2022februari 22nd, 2022

”Jag har nått mina mål, har familj, vänner och en framgångsrik karriär. Varför känner jag mig då ändå så tom?” Detta är något som vi ofta hör från våra klienter. Vi brukar då fråga klienten vad hen egentligen tycker är det mest värdefulla och viktiga i livet samt om hen verkligen lever ett liv efter sina värderingar? Det kan många gånger vara knepigt att svara på. Anledningen till det är för att vi ofta blandar ihop mål med värderingar.

Mål sätter man med hjärnan och värderingar med hjärtat brukar vi säga. Värderingar är sådant som verkligen betyder något för oss och beskriver likt en kompass, den riktning i livet som vi vill färdas i, hur man vill relatera till världen och till sig själv.

Man kanske har ett stort mål framför sig och lägger all tid och energi på att uppnå det målet. När målet sedan är uppnått så kanske man njuter en kort stund för att sedan uppleva att de positiva känslorna försvinner och lämnar kvar ett tomrum. Då är det troligtvis så att man satt ett mål som inte stämmer överens med sina värderingar. När mål är satta utifrån värderingar så fungerar de mer som inspiration och drivkraft och skapar känslor av meningsfullhet och inre tillfredställelse.

Hur ser det ut för dig? Är det något område där skillnaden är stor mellan det du värderar och det du faktiskt just nu gör?  Vilka hinder står mellan dig och den du vill vara? Vad är viktigt i ditt liv?

I vår grundkurs i ACT jobbar vi med här frågorna på djupet. Kursen är för dig som vill ha användbara verktyg i din yrkesroll eller för dig som själv vill utvecklas med hjälp av ACT.

Läs mer här: https://confidencaacademy.se/product/grundkurs-i-act/