Skip to main content
Aktuellt

Är du utsatt för psykologiska spel?

Inlagt av 6 februari, 2022mars 9th, 2022

Alla spelar vi psykologiska spel med varandra då och då. Spel är ett omedvetet och manipulerande sätt att kommunicera, som innehåller dolda budskap. Även om spelen spelas här och nu, så uttrycker de inlärda mönster från barndomen, som man upprepar i sina relationer som vuxen. Utgången är förutsägbar och spelmönstret upprepar sig oftast gång på gång. När det dolda budskapet blir tydligt så upplevs en förvirring, som följs av en dålig känsla.

Dramatriangeln av Karpman är en modell som utgår från att varje spel är som ett litet drama, där det finns tre roller som spelas ut;

  • Förföljaren (som trycker ner och nedvärderar andra)
  • Offret (som gör sig hjälplös för att söka en räddare)
  • Räddaren (som tror att andra inte klarar sig utan hens hjälp).

En typisk del av spelet är att man byter position under spelets gång, vilket bidrar till att det uppstår förvirring. Den som börjar som offer, blir plötsligt förföljare. Räddaren blir offer o.s.v. Hur kan du veta att du är utsatt för ett psykologiskt spel? Jo du känner det i magen, brukar vi säga, som en obehaglig och dålig känsla.

I vår kurs ”Hantera psykologiska spel och härskatekniker”, kan du lära dig mer om hur spelen fungerar och vad du kan gör för att bryta spelet.

Här kan du läsa mer om kursen: https://confidencaacademy.se/product/psykologiska-spel/